Insurgente

Mata a un enemigo que te esté dominando