Maestro furtivo

Vencer a 50 enemigos con ataques furtivos.