Fuego indirecto

Mata a 100 zombis con trampas en Infection.